Წარმოების პროცესი

production_process (2)

01 დიზაინი

FULL CAD ნახაზის გამოყენებით,
მაღალი ხარისხის პრესის 2D ან 3D დიზაინი
რომელიც აკმაყოფილებს სპეციფიკაციების დამტკიცებას
მომხმარებელთა მოთხოვნები

production_process (3)

02 ჭრა

ჭრა (CNC ავტომატური ჭრა)
2D CAD ნახაზის განლაგებით
რომელიც შექმნილია სპეციფიკაციების შესაბამისად
დამტკიცებულია მომხმარებლების მიერ

production_process (4)

03 შედუღება

შეასრულეთ სახეხი სამუშაოები და ამოიღეთ
ელემენტები, რომლებიც ხელს უშლის ოპერაციებს, მასშტაბი, წიდა
და სხვა შედუღების გამოყენებით
მითითებული შედუღების ჯოხი (CO2 WIRE)

production_process (5)

04 ანელირება

გაუმჯობესდა ნარჩენი სტრესის შემცირება
და შედუღების განყოფილების მასალის ხარისხი
ანელებით (თერმული დამუშავებით)

production_process (6)

05 გასროლა

წისქვილის მასშტაბის ამოღების ოპერაცია და
მინარევებისაგან ზედაპირზე
პრესის მაღალი ხარისხი (AIR SHOT BLAST)

production_process (7)

06 დამუშავება

პროცესის ოპერაციების შესაბამისად შესრულება
მასალებით, ზომებით, ტოლერანტობით,
და დიზაინში მითითებული განათება
სპეციფიკაციები (CNC მოსაწყენი, დამგეგმავი)

production_process (8)

07 ასამბლეა

უცხოური გამოსახულების გაუმჯობესება და
პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესება შესრულებით
სანტექნიკა, გაყვანილობა, მონტაჟი, საცდელი ოპერაცია
და ხატავს სამუშაოს სპეციფიკაციების შესაბამისად

production_process (9)

08 შეფუთვა

შეფუთვის ოპერაციები მზადებაში
დაზიანების, წყალგაუმტარი, ტენიანობისგან დამცავი,
ქურდობა, დანაკარგი, ტემპერატურა და კოროზია
პროდუქტის ზემოქმედებით

production_process (10)

09 მიტანა

პროდუქციის მიწოდება დისპეტჩერით

შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალებები

ბლოკის სპეციფიკური შემოწმების შემდეგ

პრესის პროდუქტების წონა.

production_process (1)

10 E&C

შეასრულეთ სანტექნიკა, გაყვანილობა, შეკრება
და ოპერაცია ინსტალაციის დროს
სპეციფიკაციების შესაბამისად, უზრუნველყოს
მაღალი ხარისხის პრესის მომხმარებელს